Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
29.06.2017, 16:00 hodź 22. komorny koncert pód lipu koncerty, musical,balet na dwórje Serbskego doma
droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
30.06.2017, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
01.07.2017, 00:00 hodź swěźeń w Błotach- w Lubinje swjedźenje, jubileje Stadt­ Lübbenau/Spreewald
03222 Lübbenau/Spreewald
01.07.2017, 14:00 hodź Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu cyrkej w cerkwi w Tšupcu
02.07.2017, 10:00 hodź Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu cyrkej Tšupc
02.07.2017, 17:00 hodź wótwórjenje wustajeńce w Dešnje wustajeńcy, wiki w Dešnje
09.07.2017, 10:00 hodź Drjejcańska cerkwja swjedźenje, jubileje Drjejce
14.07.2017, 19:00 hodź pśednosk- Ludowa medicina a pśiwěrki přednoški, konferency Šłopišća
22.07.2017, 09:00 hodź Źěłarnje - Mólarstwo- Póstawy, woblica, krajina workshop/kreatiwny kurs Rubyn
24.07.2017, 15:30 hodź serbski rěcny kompaktny kurs w Chóśebuzu seminar, kubłanje Schule für niedersorbische Sprache und Kultur Villa
03046 Cottbus
29.07.2017, 09:30 hodź Serbska rěc w praksy- Z cołnom pó Błotach hewak / druhe, ekskursija Burg
Bootshaus Rehnus
29.07.2017, 14:00 hodź Kokot w Barbuce nałožki 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
30.07.2017, 14:00 hodź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałožki 03096 Kuparske Bórkowy
05.08.2017, 14:00 hodź Kokot w Běłej Gorje nałožki 15913 Běła Góra
05.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Turjeju nałožki 03185 Turjej
13.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota we Wjerbnje nałožki 03096 Wjerbno
18.08.2017, 19:00 hodź pśednosk- Błośańske cołny přednoški, konferency Šłopišća
19.08.2017, 14:00 hodź kokot w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Strobicach nałožki Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Hochozy nałožki 03185 Hochoza
19.08.2017, 15:00 hodź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
20.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
20.08.2017, 14:00 hodź zabijanje kokota w Rubynje nałožki Rubyn
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Mósće nałožki 03185 Móst
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
27.08.2017, 14:00 hodź kokot w Popojcach nałožki Popojce
02.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Žylowje nałožki 03042 Žylow
02.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Depsku nałožki 03054 Chóśebuz - Depsk
09.09.2017, 10:00 hodź Wejsański a žnjowny swěźeń Raduš swjedźenje, jubileje Raduš
09.09.2017, 14:00 hodź Kokot w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17