Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2016

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
09.12.2016, 18:00 hodź Mytowanje dobyćerjow wubědźowanja "Krabat dźensa-.. wubědźowanja w Budyskim Serbskim muzeju
10.12.2016, 00:00 hodź 300 lět Sorabija Lipsk swjedźenje, jubileje
10.12.2016, 14:00 hodź Drjowk- Serbska tkajarska śpa- wótwórjenje wustajeńce wustajeńcy, wiki Drjowk- Serbska tkajarska śpa
10.12.2016, 19:45 hodź přednošk w putniskej hospodźe w Chróšćicach přednoški, konferency putniskej hospodźe w Chrósćicach
11.12.2016, 16:30 hodź Hudźbny nyšpor cyrkej w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje
14.12.2016, 14:30 hodź pśednoski- Naša domownja - Wjerch Pückler a Serby přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz
17.12.2016, 09:00 hodź Paslenje hodowych darikow cyrkej Don Boskowy dom Worklecy
18.12.2016, 15:30 hodź Puppentheater Bautzen- "Königskinder" im SKC in Schleife dźiwadło, kino, kabaret im Saal des Sorbischen Kulturzentrums Schleife
Friedensstr. 65
02959 Schleife
20.12.2016, 10:00 hodź wustajeńca "Karl Vouk. Satkula abo (st)wór(jon)a krajina wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
23.12.2016, 10:00 hodź wustajeńca- Monika Schubert z Lubina" PÓROD POWĚSĆOW" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
25.12.2016, 10:00 hodź Serbska namša w Kloštarskej cerkwi w Chóśebuzu cyrkej Kloštaŕska cerkwja Chóśebuz
Cerkwinska droga
03046 Chóśebuz
27.12.2016, 10:00 hodź Weihnachtsausstellung in Dissen wustajeńcy, wiki Dešańska cerkwja
Głowna droga 31
03096 Dešno
30.12.2016, 10:00 hodź wustajeńca: 25 lět Slepjanske kantorki wustajeńcy, wiki Serbski kulturny centrum Slepo
30.12.2016, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
30.12.2016, 16:00 hodź Hodowny koncert w Radworju koncerty, musical,balet Radwor, hosćenc "Meja"
18.01.2017, 19:30 hodź Wósebny koncert k Nowemu lětoju w Serbskem domje w Chóśebuzu koncerty, musical,balet Serbski dom Chóśebuz
20.01.2017, 19:30 hodź Zapust za dorosćonych - program Serbskego ludowego ansambla koncerty, musical,balet DSG
Žylojska droga
03044 Cottbus
21.01.2017, 14:00 hodź Zapust w Borkowach nałožki 03096 Borkowy (Błota)
21.01.2017, 19:30 hodź Zapust za dorosćonych - program Serbskego ludowego ansambla w Hochoza koncerty, musical,balet w gósćeńcu Hochozy
22.01.2017, 16:00 hodź Zapust za dorosćonych - program Serbskego ludowego ansambla w Nowej Niwje koncerty, musical,balet gósćeńc "Górne Błota"
15913 Nowa Niwa
26.01.2017, 14:00 hodź 31. zapust Dolnoserbskego Gymnaziuma nałožki Dolnoserbski gymnazium
města Chóśebuz
28.01.2017, 13:00 hodź 25. Zapust w Strobicach, nowe licenje nałožki Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
28.01.2017, 13:00 hodź 121. Zapust w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
29.01.2017, 13:00 hodź Zapust we Wjerbnje - 25 lět traditionelne towaristwa nałožki Najs
03096 Wjerbno
04.02.2017, 14:00 hodź 141.Zapust w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
04.02.2017, 14:00 hodź Zapust w Nowej Niwje nałožki 15913 Nowa Niwa
05.02.2017, 13:00 hodź Zapust w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
05.02.2017, 13:00 hodź 141.Zapust w Brjazynje nałožki 03096 Brjazyn
05.02.2017, 13:00 hodź Zapust w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
11.02.2017, 13:00 hodź Zapust w Kózle nałožki Kózle
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17