Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
23.02.2017, 17:00 hodź pśednosk: Do Awstraliskeje přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
23.02.2017, 19:00 hodź wósobna wustajeńca- 100. wustajeńca a 25 lět Serbska kulturna informacija LODKA wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
24.02.2017, 19:00 hodź pśednosk - Wendische Orts- und Flurnamen in Trebendorf přednoški, konferency Dorfzentrum Trebendorf
25.02.2017, 00:00 hodź 192. zapust w Tšupcu nałožki
25.02.2017, 10:00 hodź wustajeńca: 25 lět Slepjanske kantorki wustajeńcy, wiki Serbski kulturny centrum Slepo
25.02.2017, 14:00 hodź Zapust w Zaspach nałožki 03044 Zaspy
25.02.2017, 14:00 hodź 130. Zapust w Mósće nałožki
25.02.2017, 15:00 hodź 135. Zapust na Górach nałožki Festzelt am Sportplatz. Ab 19 Uhr beginnt der traditionelle Fastnachtstanz.
26.02.2017, 13:00 hodź Zapust w Šlichowje nałožki 03052 Chóśebuz wź. Šlichow
26.02.2017, 13:30 hodź zapust w Depsku nałožki 03054 Depsk
26.02.2017, 15:00 hodź Koncert w Serbskim muzeju w Budyšinje koncerty, musical,balet Budyšin
28.02.2017, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
28.02.2017, 10:00 hodź wustajeńca- Hans Müller w Dešnje wustajeńcy, wiki Heimatmuseum Dissen
Dorfstr.
03096 Dissen
01.03.2017, 00:00 hodź Ostereierverzieren für Schülergruppen nałožki Sorbisches Kulturzentrum Schleife
Friedensstraße 65
02959 Schleife
01.03.2017, 19:00 hodź pśedstajenje knigłow "Da ich auch ein Wende bin" z W. Meškankom čitanje, česćenje Měsćański muzejum Chóśebuz
02.03.2017, 10:00 hodź Prezentacija- Rěcne dokumenty ze Serbskego kulturnego archiwa přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz
02.03.2017, 17:00 hodź pśednosk: Statna bźěztšašnosć a Serby w Dolnej Łužycy přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
02.03.2017, 18:30 hodź pśednosk: Sprache und Kultur im Tandem přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
02.03.2017, 19:30 hodź Knižne předstajenje w Smolerjec kniharni čitanje, česćenje w Budyšinje Smolerjec kniharni Sukelnska 27
03.03.2017, 00:00 hodź 64.Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2017 wubědźowanja
03.03.2017, 19:00 hodź zgromadny koncert chorow Serbskego ludowego ansambla a dolnoserbskego gymnaziuma koncerty, musical,balet w awli Paul-Gerhardt-gymnaziuma w Lubinje
04.03.2017, 13:00 hodź 120. zapust w Nowej jsy nałožki 03185 Teichland OT Neuendorf
04.03.2017, 13:30 hodź Zapust w Strjažowje nałožki 03096 Strjažow
04.03.2017, 19:30 hodź 25 lět Dźiwadłowa skupina Bratrowstwo-nowa inscenacija žortneje hry "Jědźk a lěnjoch" dźiwadło, kino, kabaret w Njebjelčicach w Bjesadźe
05.03.2017, 13:00 hodź 160.Zapust w Žylowje nałožki 03055 Chóśebuz wź. Žylow
05.03.2017, 16:00 hodź 25 lět Dźiwadłowa skupina Bratrowstwo-nowa inscenacija žortneje hry "Jědźk a lěnjoch" w Ha dźiwadło, kino, kabaret Bizoldec hosencu w Haslowje
07.03.2017, 14:00 hodź Zetkanje samostejacych w Smochćicach cyrkej w domje biskopa bena w Smochćicach
08.03.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga w Barbuce Serbske blido/ podijum Barbuk, gmejnski kulturny centrum
10.03.2017, 18:00 hodź głowna zgromaźina w Turjej přednoški, konferency w Turjej
11.03.2017, 09:00 hodź Zhromadny dźeń za 5. a 6. lětnik we Worklecach cyrkej Don Boscowe dom we Worklecach
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17