Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
29.07.2017, 09:30 hodź Serbska rěc w praksy- Z cołnom pó Błotach hewak / druhe, ekskursija Burg
Bootshaus Rehnus
29.07.2017, 14:00 hodź Kokot w Barbuce nałožki 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
30.07.2017, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
30.07.2017, 10:00 hodź wustajeńca "jańske rejtownje" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
30.07.2017, 14:00 hodź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałožki 03096 Kuparske Bórkowy
30.07.2017, 15:00 hodź Wótwórjenje wustajeńce w Janšojcach wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
05.08.2017, 14:00 hodź Kokot w Běłej Gorje nałožki 15913 Běła Góra
05.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Turjeju nałožki 03185 Turjej
06.08.2017, 14:00 hodź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałožki cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
13.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota we Wjerbnje nałožki 03096 Wjerbno
17.08.2017, 19:00 hodź "Mjez Saksami. Mjez złobami a rozmoła" Předstajenje knihi a rozmoła wuradźowanja Budyšinje, Póstowe naměsto 2 w Serbskim domje
18.08.2017, 19:00 hodź pśednosk- Błośańske cołny přednoški, konferency Šłopišća
19.08.2017, 14:00 hodź kokot w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Strobicach nałožki Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Hochozy nałožki 03185 Hochoza
19.08.2017, 15:00 hodź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
20.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
20.08.2017, 14:00 hodź zabijanje kokota w Rubynje nałožki Rubyn
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Mósće nałožki 03185 Móst
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
26.08.2017, 14:00 hodź kokot w Popojcach nałožki Popojce
03.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Žylowje nałožki 03042 Žylow
03.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Depsku nałožki 03054 Chóśebuz - Depsk
03.09.2017, 14:00 hodź Kokot w Turnowje nałožki 03185 Turnow
09.09.2017, 10:00 hodź Wejsański a žnjowny swěźeń Raduš swjedźenje, jubileje Raduš
09.09.2017, 14:00 hodź kokot w Zaspach nałožki Zaspy
09.09.2017, 15:00 hodź Kokot w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
09.09.2017, 15:00 hodź 65 lět Dolnoserbski gymnazium a 34. Schadowanka swjedźenje, jubileje DSG
10.09.2017, 14:00 hodź kokot w Brjazynje nałožki 03096 Brjazyna
13.09.2017, 00:00 hodź Putniska jězba do Lourdesa cyrkej z busom do Lourdesa
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17