Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2016

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
27.08.2016, 14:00 hodź Łapanje kokota w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
27.08.2016, 14:00 hodź 6. kokot w Popojcach nałožki Popojce
27.08.2016, 15:00 hodź Familiennachmittag in Hoyerswerda-Domowina Haus swjedźenje, jubileje Wojerecy na ležownosći Domowinskeho domu we Wojerecach
30.08.2016, 07:30 hodź Serbska rěc w praksy- Serbski rěcny campus- Wulět do Mužakowa a Zgórjelca hewak / druhe, ekskursija
30.08.2016, 10:00 hodź wustajeńca w SKC "Naša domoizna" wustajeńcy, wiki Serbski kulturny centrum Slepo
31.08.2016, 18:00 hodź Zjawne wodźenje po wustajeńcy wustajeńcy, wiki Budyšin, Serbskim muzeju
01.09.2016, 19:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Mytos ptašk – ptaški w błośańskej pśiwěrje info-stejnišća Słopišća
03.09.2016, 14:00 hodź kokot w Brjazynje nałožki 03096 Brjazyna
03.09.2016, 15:00 hodź Kokot w Turnowje nałožki 03185 Turnow
04.09.2016, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
08.09.2016, 17:00 hodź pśednosk dr. Pětša Šurmana- stawizniske rozgrono “70 lět Domowina w Dolnej Łužycy” přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
09.09.2016, 15:00 hodź bibliske koło w Dolnej Łužycy- “Rozmějoš, což lazujoš cyrkej Villa
Sielower Str. 37
03044 Cottbus
10.09.2016, 10:00 hodź 20 lět Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce a wustajeńca "SATKULA" wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
10.09.2016, 14:00 hodź Kokot w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
10.09.2016, 15:00 hodź muzejowy noc SPN wustajeńcy, wiki Museen und Heimatstuben des Landkreises Spree-Neiße
11.09.2016, 14:00 hodź kokot w Prjawozu nałožki 03096 Prjawoz
16.09.2016, 19:00 hodź cytanje pśi góźbje k 100. narodnemu dnju J. Brězana w Serbskem domje Chóśebuz čitanje, česćenje Serbski dom Chóśebuz
17.09.2016, 09:00 hodź Źěłarnje- Mólarstwo- Póstawy, woblica, krajina workshop/kreatiwny kurs Drjenow
17.09.2016, 10:00 hodź Serbska rěc w praksy- Z kajakom do Błotow hewak / druhe, ekskursija Bórkowy (Błota)
03096 Burg (Spreewald)
Bootshaus Rehnus
17.09.2016, 15:00 hodź 7. zabijanje kokota na Górach nałožki sportnišćo
03096 Guhrow
18.09.2016, 19:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Serbske mjenja něga a źinsa přednoški, konferency Tšupc
20.09.2016, 18:00 hodź pśednoski- Unsere Euroregion- Leckereien aus dem Spreewald přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus

20.09.2016, 19:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Geografiske mjenja wokoło Złego Komorowa přednoški, konferency Zły Komorow
21.09.2016, 18:00 hodź 60. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podijum Stadtmuseum Cottbus
Bahnhoftsr.
03046 Cottbus
22.09.2016, 14:30 hodź pśednoski- Unsere Euroregion- Handarbeiten für Haus und Tracht přednoški, konferency Drjenow
23.09.2016, 09:30 hodź Co dejali kronikarje wěźeś- Serbska rěc pla bony a posta info-stejnišća Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
23.09.2016, 11:30 hodź Co dejali kronikarje wěźeś- Rane serbske stawizny info-stejnišća Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
24.09.2016, 10:00 hodź wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz-fotografije serbskego žywjenja wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
24.09.2016, 10:00 hodź Serbska rěc w praksy- Serbske drogowanje w Luboraskej góli blisko Bucyna hewak / druhe, ekskursija Bucyn / Butzen
Parkplatz Butzener Bagen
Ortsausgang Butzen (Richtung Mochow)
24.09.2016, 14:00 hodź SUPERKOKOT nałožki Běła Góra
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17