Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2016

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
25.09.2016, 18:00 hodź Cecilijowa oda a Te Deum koncerty, musical,balet Budyšin, Tachantska cyrkej
26.09.2016, 15:00 hodź 65 lět kurs dolnoserbskeje rěcy swjedźenje, jubileje w Měsćanskem domje Chóśebuz/ Stadthaus
28.09.2016, 15:00 hodź serbski familijowy źeń we Chóśebuzu WITAJ-projekty w zakładnej šuli Chóśebuz
28.09.2016, 19:00 hodź wótwórjenje wustajeńce- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
29.09.2016, 19:00 hodź literarny wjacor w Serbskem domje „Pód lampu -Unter der Leselampe“ čitanje, česćenje Serbski dom
August-Bebelowa dr.82
03046 Chóśebuz
30.09.2016, 10:00 hodź wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz-fotografije serbskego žywjenja wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
30.09.2016, 10:00 hodź 20 lět Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce a wustajeńca "SATKULA" wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
30.09.2016, 19:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Serbske mjenja w Trjebejcach a Matyjojcach přednoški, konferency Trjebejce
30.09.2016, 19:00 hodź Premjera- Serbska pratyja 2017 čitanje, česćenje na Górach
01.10.2016, 16:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Wjerch Pückler a Serby přednoški, konferency Mužakow
02.10.2016, 18:00 hodź Serbski rekwiem koncerty, musical,balet Chrósćicy, farska cyrkej
02.10.2016, 19:00 hodź kokot w Kózlach nałožki Kózle
03.10.2016, 17:00 hodź pśedstajenje oratoriuma "Žně" wót Korla Awgusta Kocora koncerty, musical,balet Serbsko-Nimska dwójna cerkwja Wětošowje
03.10.2016, 18:00 hodź Serbski rekwiem koncerty, musical,balet Chróšćicy, farska cyrkej
05.10.2016, 16:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Serbske wudrogowarje na zamórjo přednoški, konferency Bórkowy (Błota)
06.10.2016, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy. Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Zaspach priwatnje
06.10.2016, 16:00 hodź Buchvorstellung „Sorbische Interessen und staatliche Minderheitenpolitik in der DDR“ čitanje, česćenje Sorbisches Kulturzentrum Schleife – Konferenzraum
07.10.2016, 18:30 hodź pśednoski- Naša domownja - Bubak, Hajak und Kamurke přednoški, konferency Wětošow
08.10.2016, 18:00 hodź pśednoski- Unsere Euroregion- Warum die Juden? přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
08.10.2016, 19:45 hodź Nazymski koncert w Lejnje koncerty, musical,balet Lejno - Hosćenc
09.10.2016, 15:30 hodź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Njebjelčicach, we wosadnej žurli "Bjesada"
10.10.2016, 17:25 hodź pśednoski- Unsere Euroregion- Sprache und Kultur im Tandem přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
11.10.2016, 18:30 hodź pśednosk-Kołowokoło burskeje drastwy- Wušywanje workshop/kreatiwny kurs Žylow
11.10.2016, 19:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Rostliny a zwěrjeta zwěšćeluju wjedro přednoški, konferency Gubin
12.10.2016, 10:00 hodź pśednoski- Unsere Euroregion- Sprache und Kultur im Tandem přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
12.10.2016, 17:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Serbske mjenja něga a źinsa přednoški, konferency Běła Góra
12.10.2016, 18:30 hodź pśednosk-Kołowokoło burskeje drastwy- Mólowanje z glicku workshop/kreatiwny kurs Žylow
13.10.2016, 18:30 hodź pśednosk-Kołowokoło burskeje drastwy- Woblekanje a wurožkowanje workshop/kreatiwny kurs Wjerbno
13.10.2016, 19:00 hodź wótworjenje wustajeńce- Monika Schubert z Lubina" PÓROD POWĚSĆOW" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
14.10.2016, 19:00 hodź „MÓJA REJA!TANZ.FREUDE“ góstny wustup Serbskego ludowego ansambla koncerty, musical,balet w źiwadle Piccolo w Chóśebuzu
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17