Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2016

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
28.10.2016, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
28.10.2016, 16:00 hodź k jubilejoju Frida Mětška- zarědowanja w Chóśebuzu swjedźenje, jubileje w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu,
Dwórnišćowa droga 22,
03046 Chóśebuz
28.10.2016, 18:00 hodź Serbske eksercicije cyrkej Dom Wysoke duby w Drježdźanach
28.10.2016, 19:30 hodź Nazymski koncert w Hórkach zes folk.ansamblom Wudwor a Přezpólni koncerty, musical,balet w Młynkec hosćencu w Hórkach
28.10.2016, 19:30 hodź Nazymski koncert koncerty, musical,balet
29.10.2016, 15:30 hodź Přednošk dr. Lubiny Malinkoweje přednoški, konferency
29.10.2016, 17:00 hodź Pśednoski w Lubinje- Fryco Rocha – und überall flattern die Blüten hin / Buchlesung přednoški, konferency Lubin
29.10.2016, 19:00 hodź Oratorij “Žně” koncerty, musical,balet
29.10.2016, 19:30 hodź Jewišćowy bal w NSLDź zhromadnje z orchestrom SLA koncerty, musical,balet
30.10.2016, 15:30 hodź Nazymski koncert w Kulturnym centrumje w Slepom z Rownjanskimi glosami koncerty, musical,balet Slepo
30.10.2016, 15:30 hodź Nazymski koncert w Chrósćicach - nowy termin 30.10.16 koncerty, musical,balet w žurli pola Krawčikec
30.10.2016, 16:30 hodź Nazymski koncert w Radworju koncerty, musical,balet Radwor, hosćenc "Meja"
30.10.2016, 19:30 hodź Jewišćowy bal w NSLDź zhromadnje z orchestrom SLA koncerty, musical,balet
31.10.2016, 10:00 hodź wustajeńca- Monika Schubert z Lubina" PÓROD POWĚSĆOW" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
31.10.2016, 10:00 hodź Serbska namša w Drjejcach cyrkej do drjejcańskeje cerkwje
04.11.2016, 17:00 hodź wótwórjenje wustajeńce: 25 lět Slepjanske kantorki wustajeńcy, wiki Serbski kulturny centrum Slepo
05.11.2016, 15:00 hodź koncert Dolnoserbskego gymnaziuma a SLA koncerty, musical,balet Dolnoserbski gymnazium
w awli
05.11.2016, 19:00 hodź nazymski koncert w Rogowje koncerty, musical,balet Rogow
06.11.2016, 14:30 hodź Nazymski koncert we Worklecach koncerty, musical,balet Worklecy, hosćenc "Ke kupje"
07.11.2016, 17:00 hodź pśednoski- Naša domownja - Pšawa azylantow něga a źinsa přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37 / Sielower Str.37
03044 Chóśebuz / Cottbus
07.11.2016, 17:00 hodź Vortrag: … und die Gastfreiheit war eine ihrer hervorragendsten Eigenschaften. přednoški, konferency Niedersorbisches Internat, Sielower Str. 39, Cottbus
07.11.2016, 18:30 hodź pśednosk-Kołowokoło burskeje drastwy- Woblekanje a wurožkowanje workshop/kreatiwny kurs Góry
08.11.2016, 18:00 hodź Vortrag: Warum die Juden? přednoški, konferency Niedersorbisches Internat, Sielower Str. 39, Cottbus
09.11.2016, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum Turjej
Domowniski muzej
09.11.2016, 17:00 hodź pśednoski- Serbska ludowa kultura- Z burskego žywjenja- Pśiwěry w Serbach přednoški, konferency Prožym
10.11.2016, 18:30 hodź pśednoski- Naša domownja - Pomniki lubosći přednoški, konferency Kalawa
13.11.2016, 15:00 hodź 22.literarna kjarmuša LND w Drjenowje čitanje, česćenje literarna kěrmuša LND
13.11.2016, 16:00 hodź Nazymski koncert w Bukecach koncerty, musical,balet we wjesnej hospodźe w Bukecach
14.11.2016, 10:00 hodź Kubłanska jězba do Čěskeje Lipy k 1.100 narodninam swjateje Ludmile hewak / druhe, ekskursija
15.11.2016, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum Domowniski muzej
Janšojce
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17