Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
29.06.2017, 16:00 góź 22. komorny koncert pód lipu koncerty, musical,balet na dwórje Serbskego doma
droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
30.06.2017, 10:00 góź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńce, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
01.07.2017, 00:00 góź swěźeń w Błotach- w Lubinje swěźenje, jubileje Stadt­ Lübbenau/Spreewald
03222 Lübbenau/Spreewald
01.07.2017, 14:00 góź Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu cerkwja w cerkwi w Tšupcu
02.07.2017, 10:00 góź Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu cerkwja Tšupc
02.07.2017, 17:00 góź wótwórjenje wustajeńce w Dešnje wustajeńce, wiki w Dešnje
09.07.2017, 10:00 góź Drjejcańska cerkwja swěźenje, jubileje Drjejce
14.07.2017, 19:00 góź pśednosk- Ludowa medicina a pśiwěrki pśednoski, konference Šłopišća
22.07.2017, 09:00 góź Źěłarnje - Mólarstwo- Póstawy, woblica, krajina workshop/kreatiwny kurs Rubyn
24.07.2017, 15:30 góź serbski rěcny kompaktny kurs w Chóśebuzu seminar, rozwucowanje Schule für niedersorbische Sprache und Kultur Villa
03046 Cottbus
29.07.2017, 09:30 góź Serbska rěc w praksy- Z cołnom pó Błotach howacne, ekskursija Burg
Bootshaus Rehnus
29.07.2017, 14:00 góź Kokot w Barbuce nałogi 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
30.07.2017, 14:00 góź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałogi 03096 Kuparske Bórkowy
05.08.2017, 14:00 góź Kokot w Běłej Gorje nałogi 15913 Běła Góra
05.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Turjeju nałogi 03185 Turjej
13.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota we Wjerbnje nałogi 03096 Wjerbno
18.08.2017, 19:00 góź pśednosk- Błośańske cołny pśednoski, konference Šłopišća
19.08.2017, 14:00 góź kokot w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
19.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Strobicach nałogi Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Hochozy nałogi 03185 Hochoza
19.08.2017, 15:00 góź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałogi 03096 Smogorjow
20.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Dešnje nałogi sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
20.08.2017, 14:00 góź zabijanje kokota w Rubynje nałogi Rubyn
26.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Mósće nałogi 03185 Móst
26.08.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Rogoznje nałogi 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
27.08.2017, 14:00 góź kokot w Popojcach nałogi Popojce
02.09.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Žylowje nałogi 03042 Žylow
02.09.2017, 14:00 góź Łapanje kokota w Depsku nałogi 03054 Chóśebuz - Depsk
09.09.2017, 10:00 góź Wejsański a žnjowny swěźeń Raduš swěźenje, jubileje Raduš
09.09.2017, 14:00 góź Kokot w Drjenowje nałogi 03185 Drjenow
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17